ESO
Batxillerat
Grau
Postgrau
Formació professional
Si
No
Si
No
Comunicació i noves tecnologies
Política internacional
Qualitat democràtica i regeneració
Ocupació
Empresa
Polítiques de joventut
Educació i universitats
Activisme
Política municipal
Ciutadania i cohesió
Llengua i cultura
Primer proponent
Segon proponent
Dades bancàries
IBANentitatoficinadcnº compte
He llegit i em dono per assabentat/da de la informació en matèria de protecció de dades.
Autoritzo a la JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA que fins a nou avís pugui cobrar la quota, amb càrrec a aquest número de compte.
Conec els Estatuts i em comprometo al compliment del Manual de bones pràctiques de la JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA