Horitzó Llibertat


Horitzó Llibertat

Catalunya és una nació i com a tal té dret a esdevenir un Estat independent.

Aquest anhel s’empara en el consens internacional obtingut en el marc de l’Organització de les Nacions Unides en què totes les nacions tenen dret de disposar d’un Estat propi per tal de governar-se democràticament a si mateixes, de forma independent.

La independència defineix aquella situació en què una nació resta lliure de vincles de dependència respecte d’una altra, posseint la plena sobirania política i econòmica. Aquest estat existencial és la llibertat. I la llibertat és l’origen de tota possibilitat.

Per tant, no s’ha de concebre el procés d’independència com una eina per aplicar una determinada agenda política o una ideologia concreta, sinó com la condició indispensable que permet a una nació actuar amb plenitud, sense estar sotmesa als designis arbitraris de tercers. La independència és la culminació de l’ideal de tota nació: aconseguir la llibertat.

La Joventut Nacionalista de Catalunya va néixer l’any 1980 tenint clares aquestes premisses i amb l’objectiu d’assolir i contribuir a l’alliberament nacional del poble de Catalunya, per ser plenament sobirans per decidir i determinar lliurement el futur del país com a subjecte polític propi. Ho fem emparant-nos en la idea bàsica i fonamental que només d’aquesta manera podrem aconseguir un futur de benestar, progrés i sobirania per la nació catalana per construir un país econòmicament pròsper i socialment just, que preservi la nostra llengua i la nostra cultura i que participi del concert de les nacions lliures d’Europa i el món, contribuint a estendre i protegir la democràcia, l’estat de dret i els drets humans.

El Primer d’octubre de 2017 els catalans, determinats i autodeterminats, vam iniciar el procés per a culminar la independència de Catalunya. És per aquest motiu que la JNC, com a joves nacionalistes i independentistes hereus del somni de la llibertat nacional, elaborem una proposta de país per tal de contribuir a culminar el procés per esdevenir un Estat lliure.

Assumim aquest repte sent plenament conscients de la complexitat d’aquesta tasca i la diversitat de posicions i opinions que engloba el moviment independentista, així com la mateixa JNC i la seva militància. Aquesta proposta no busca ni vol ser una imposició a ningú, sinó esdevenir contribuents a desllorigar l’estancament actual que patim com a moviment i com a país els darrers cinc anys. És imperatiu que tots els partits polítics i organitzacions de la societat civil independentistes formulin la seva proposta de manera nítida i clara per tal de reformular l’estratègia, després dels diversos escenaris viscuts fins al dia d’avui, i aconseguir un consens de país que ens permeti tornar a avançar cap a un horitzó de llibertat.

Convenció Nacional, Riudoms, 14 de maig de 2022

Llegeix el text complet