Manifest Ideològic


Logo CI

Catalunya és una nació i com a tal té el dret, i el deure, de constituir un Estat propi per tal de disposar de la sobirania i els recursos per millorar la vida dels catalans i construir un país de futur i oportunitats. És un fet inapel·lable quan afirmem, com a organització juvenil amb més de quaranta anys d’història, que la situació actual dels joves catalans és una de les més complicades que han viscut les generacions anteriors. La crisi econòmica i social postcovid, la següent crisi encadenada de la guerra de Rússia contra Ucraïna i l’augment desmesurat dels costos de l’energia i d’alguns productes, han agreujat considerablement el principal repte que tenim com a país: l’emancipació juvenil. Per això, davant d’aquests reptes que hem d’afrontar conjuntament, és més imprescindible que mai que Catalunya disposi de tota la capacitat de decisió i tots els recursos que genera.

En aquest context, La Joventut Nacionalista de Catalunya no resta immòbil davant de tots aquests reptes i per això en aquest manifest, fruit del treball de ponències dels seus militants, dibuixa les línies mestres de la Catalunya Estat, la nostra proposta del millor país.

Apostem per revertir de manera urgent les dificultats dels joves per accedir al seu primer habitatge, essent aquest el principal obstacle de la seva emancipació. Com a JNC proposem impulsar una bonificació del 99% sobre els impostos que es deriven de la compravenda del primer habitatge en els joves de fins a 32 anys. En l'àmbit fiscal optem per un model de fiscalitat intel·ligent, senzilla i de redistribució de riquesa que asseguri la màxima equitat social.

Cal que com a societat i especialment nosaltres ens conjurem per revertir, o si més no frenar, la terrible crisi climàtica que hem heretat i que requereix el nostre màxim compromís. La reducció dels gasos d’efecte hivernacle és l’objectiu primordial. La JNC aposta per la creació d’incentius fiscals a qui no contamini, però sobretot ajudar i incentivar que la ciutadania aposti per l’energia verda en el seu dia a dia per accelerar al màxim el procés de descarbonització.

Defensem fermament que totes les persones naixem lliures i iguals, amb independència del sexe, origen ètnic, identitat de gènere, orientació sexual, religió o creences, discapacitat, edat o classe social. Com a societat és imprescindible realitzar un debat profund i extens entorn de la prostitució per decidir si volem un model basat en la regulació, la reducció o l’abolició. Com a organització creiem que només pot existir la prostitució dins d’un marc regulat i controlat on les persones que l’exerceixin de forma voluntària, lluny de violències, discriminacions i precarietat amb perspectiva de gènere i basant-se en la cultura del consentiment.

Com a país no ens podem permetre les actuals taxes de suïcidi juvenil, cal un pla de xoc envers la salut mental dels joves i totes les problemàtiques que se’n poden derivar.

Apostem pel model del Servei d’Educació de Catalunya que ha demostrat ser un model d’èxit al nostre país. La millora d’aquest només pot passar per la universalització de l’educació a l’etapa 0-3 anys i en els ensenyaments postobligatoris. Pel que fa a la Formació Professional, gran repte pendent, cal un canvi de model que tingui un vincle específic amb el teixit socioeconòmic de cada vegueria, incentivant d’aquesta manera una millor detecció de les necessitats específiques del sector empresarial en cadascun dels casos, fet que pot incentivar una millor oferta laboral dirigida principalment a l’ocupació juvenil.

El català és la llengua pròpia de Catalunya i, com a tal, és eix vertebrador de la nostra nació i element de cohesió social. Per això, defensem el català com a llengua vehicular de l’educació a Catalunya, en tots els seus nivells i etapes formatives, per tal de fomentar-ne l'aprenentatge en el comú de la societat i que continuï essent garant d’igualtat d’oportunitats. Així mateix, apostem per garantir l’aprenentatge de l’aranès i la llengua de signes de Catalunya.

Al mateix temps a escala internacional defensem dues premisses inqüestionables per l’organització: el dret a l’autodeterminació de tots els pobles com a principi bàsic de les relacions internacionals per avançar cap a una Europa de pobles lliures; i una diplomàcia intel·ligent, ambiciosa i amb sentit d’estat que defensi els interessos de Catalunya i la posicionin entre les democràcies liberals i els països més avançats del món.

Finalment, defensem el món municipal com la base sobre la qual construir la Catalunya del futur, que volem políticament lliure i socialment justa. Per tot això la JNC es conjura des d’avui mateix per treballar incansablement en la campanya municipal del maig de 2023 i d’aquesta manera garantir les millors polítiques enfocades als joves a tots els municipis del país.

Conjurem-nos doncs seguint en acte de servei per construir la millor versió de Catalunya.

Convenció ideològica, Banyoles, 26 de Novembre de 2022