Manifest Ideològic


Actualment, els joves catalans vivim dificultats generades per un context heretat i que compliquen la nostra etapa vital més important pel que fa al desenvolupament personal i la generació d’oportunitats de futur. La gran majoria de joves hem crescut i ens hem socialitzat en un context de crisi econòmica i social i, ara, amb la pandèmia de la COVID-19 i les conseqüències econòmiques que se'n deriven, les oportunitats per desenvolupar-se, prosperar i emancipar-se seran escasses o estaran amenaçades.

No tenim cap dubte que la joventut de Catalunya tenim la capacitat i la resiliència suficient per superar situacions adverses, però el context que carrega una generació de joves d’aquest país, sumat a les conseqüències d’una nova crisi, pot condemnar el nostre futur. És per això que creiem necessari expressar les nostres idees, els nostres plantejaments i proposar nous models o fórmules per a Catalunya i pels joves catalans. Som conscients que només així serem capaços d’iniciar una transformació que beneficiï el conjunt de la població.

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) es defineix com una organització política juvenil independentista, liberal, progressista, europeista i feminista, compromesa en la lluita contra tot tipus de discriminació dins la nostra societat i que aposta per un model de país laic.

Defensem l'educació com un pilar imprescindible de construcció del país. Una eina de present i de futur que garanteixi l'equitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, tenint la immersió lingüística i la llengua catalana com a elements fonamentals per garantir un model d'èxit i de futur.

Apostem per un sistema de graus i màsters més encarat a les realitats del mercat laboral i dissenyat pensant en l’especialització territorial. Apostem per un augment en la inversió en recerca mitjançant la col·laboració públicoprivada i una aposta per la captació de talent nacional i internacional. Defensem l’actual sistema de tarificació social i un model de beques sota una única gestió que aglutini criteris d’equitat, excel·lència i territori.

Apostem per una política lingüística ferma en la defensa del català i reivindiquem la seva presència en les plataformes de continguts d'oferta cultural. Cal treballar en l'aplicació de polítiques que facilitin l’accés dels joves a la cultura per tal d’evitar que un poder adquisitiu baix suposi un impediment.

Creiem en un sistema sanitari de qualitat, modern, accessible a tothom i estretament lligat a la recerca i la investigació. Cal promoure l’ampliació de la cartera de serveis en alguns casos i la integració dels serveis assistencials dins el Departament de Salut. Defensem la vacunació obligatòria quan afecti a la salut comunitària. Cal promoure un estil de vida saludable i polítiques de prevenció d’abusos, taxació de les begudes ensucrades i l’etiquetatge de productes poc saludables.

Defensem la gestació subrogada com una via per garantir el dret a formar una família, prioritzant la defensa jurídica i sanitària de la mare gestant i l’infant. Proposem una regulació de la prostitució per afrontar la greu situació que viuen les treballadores sexuals i per dotar l’administració local i de la Generalitat dels mecanismes per controlar que aquesta pràctica es faci de manera controlada, legal i garantint els drets de les persones que exerceixen el treball sexual.

Catalunya ha de ser partícip actiu en la resposta als reptes globals de la nostra generació, com la lluita contra l’emergència climàtica amb l’assoliment d’un Green New Deal, la defensa dels drets humans i llibertats fonamentals que ara més que mai es troben amenaçats, així com l’impuls del lliure comerç i el multilateralisme com a garants del creixement i el benestar comú. Estem a favor de dotar la República Catalana d’unes forces armades pròpies amb les quals contribuir a la seguretat global en el marc de l’OTAN i de la defensa europea.

Ens refermem en la necessitat de dur a terme una reforma institucional de la Unió Europea perquè esdevingui més democràtica i apoderada en matèria econòmica i diplomàtica. Donem suport a dotar Catalunya d’un model de política exterior propi per defensar els interessos estratègics catalans i esdevenir referent a la regió euromediterrània i al món.

Creiem que el dret a l'habitatge és un dret fonamental que cal garantir generant prosperitat, més poder adquisitiu i augmentant l’oferta d’habitatge públic de lloguer social per a tota la ciutadania amb necessitats habitacionals. Així mateix, considerem important dotar-nos d’una regulació que protegeixi la propietat privada en cas d'okupació il·legítima i perquè sigui el mateix mercat qui eficientment reguli el preu dels lloguers.

Posem en valor la funció pública i un model d'administració moderna, amb el capteniment que ha de complir els principis d'eficiència i eficàcia, i alhora establir els mecanismes necessaris que garanteixin els drets de la ciutadania. Una administració transparent i capdavantera en l'ús de les eines TIC que faciliti els tràmits als usuaris, i amb la mirada posada en establir una relació dinàmica entre les diferents administracions que permeti implementar un sistema de finestreta única.

Defensem un model econòmic centrat en l’estat del benestar, amb les persones al centre, al voltant d’un model productiu de reaprofitament dels recursos més sostenible que el model actual. Amb l’objectiu de promocionar la innovació, apostem per una administració més prima que simplifiqui els procediments i faciliti l’emprenedoria. Alhora, per tal de garantir la continuïtat del model empresarial català, majoritàriament format per PIMES, cal facilitar que les empreses amb menys recursos puguin adaptar-se a les noves formes de consum que ens ha portat el món digital, així com la promoció del comerç de proximitat i quilòmetre zero. Per tal d’assolir un model de relacions laborals que faciliti la conciliació defensem la implantació de la reforma horària així com una regulació efectiva del teletreball garantint la desconnexió digital.

Ens comprometem amb la lluita contra l’emergència climàtica i proposem una transició energètica, la promoció d’una cultura de respecte al medi ambient i un canvi en els hàbits i la gestió de la mobilitat. Conscients que ens trobem en un moment de canvi de paradigma, apostem per les energies renovables, el transport públic i l’economia circular. Així mateix, donem suport al repte de Catalunya d’esdevenir un país neutre en carboni i residu zero l’any 2050.

Convenció ideològica, Vilafranca del Penedès, 19 de setembre de 2020