Manifest Ideològic


La Joventut Nacionalista de Catalunya és una organització política juvenil que es defineix com a liberal, progressista, europeista, feminista i amb un total compromís en la lluita contra tot tipus de discriminacions i amb la creació d'un nou estat aconfessional.

Defensem la configuració d'un model d'estat emprenedor que es fa gran des de la llibertat del ciutadà, aposta per una administració més àrbitre que reguladora i que defensa un model de creixement econòmic basat en polítiques d'estímul al consum a través de l'aposta per un model productiu basat en la innovació i sectors de més valor afegit. Apostem per les noves economies, tals com la circular o la col·laborativa. Finalment, és indispensable associar creixement econòmic a progrés social, a través de la responsabilitat social corporativa i la banca ètica, i mediambiental.

És en aquest sentit que fem una aposta clara i ferma per les energies renovables, per un model de reciclatge desenvolupant i aplicant el sistema de dipòsit, devolució i retorn. Seguir desenvolupant un conjunt de xarxa ferroviària descentralitzada que ajudi a millorar un sistema de transport públic de qualitat que permeti millorar també la circulació de mercaderies amb el desplegament, entre altres, del corredor mediterrani i d'un sistema descentralitzat d'aeroports. L'aposta pel transport públic de qualitat ha d'anar acompanyada per una aposta valenta que faciliti el desplegament del cotxe elèctric com a principal mitjà de transport privat.

Amb la idea del progrés i el benestar com a elements inspiradors, considerem que les relacions laborals han de basar-se en un model de flexi-seguretat, reforçant la flexibilitat interna del mercat laboral i basat en el model de la motxilla austríaca com a referent; és a dir, tendir cap al contracte únic per reduir la temporalitat i potenciar la mobilitat laboral. La formació en competències i contínua ha de ser una exigència per a les empreses per poder adaptar-se a la imminent quarta Revolució Industrial i les Polítiques Actives d'Ocupació han de posar-se al servei d'aquests canvis de necessitats constants. Tanmateix, apostem per endarrerir l'edat de jubilació, implantar polítiques d'estímul a la natalitat, lluitar contra l'atur juvenil i de les persones majors de 45 anys per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions actual, de redistribució, basat en un de capitalització.

L'espai polític on ens hem sentit sempre còmodes és aquell espai que compagina amb naturalitat la defensa d'un model econòmic potent amb la d'un estat garant dels drets i llibertats dels ciutadans. Per tot això defensem el blindatge d'un model educatiu potent que defensi la coeducació concertada i pública amb una dotació pressupostària mínima del 3% del PIB. Treballem per defensar una educació obligatòria des dels 6 fins els 18 anys amb gratuïtat des dels 3 i defensant el model d'immersió lingüística de l'escola catalana que ha demostrat ser l'únic garant d'un plurilingüisme real al país i que ha de tenir el seu espai a un país on el català ha de ser llengua oficial a tot el Principat i l'aranès a la Val d'Aran. Volem una educació post-obligatòria que compagini un model de Formació Professional prestigiat amb un sistema universitari de qualitat, ben finançat i amb un model basat en la tarifació social actual: taxes universitàries sostenibles compaginades amb un sistema de beques garant. Pel que fa a l'accés a la universitat apostem per avançar cap a un model de prova de competències bàsiques al final del Batxillerat a més d'una selecció per part de les universitats amb criteris i puntuacions pròpies. Posar en valor també la recerca i el progrés científic com a font de coneixement però també com a font de desenvolupament i riquesa.

La defensa d'un estat del benestar potent la complementem amb la defensa d'unes polítiques públiques de salut que no s'han de limitar tan sols a curar patologies des d'un punt de vista assistencial sinó que han d'incloure la promoció, la prevenció i educació per a la salut.

Volem un sistema sanitari públic de qualitat i universal que garanteixi als ciutadans una bona qualitat de vida. Per això defensem el dret a morir dignament i la legalització de l'eutanàsia, la regularització del consum de cànnabis, la recerca en cèl·lules mare així com la gestació subrogada en casos en que no sigui possible la concepció per causes biològiques o mèdiques.

La defensa dels drets socials i reproductius de les dones la vinculem a la defensa de l'avortament dins d'una llei de terminis.

En el marc de la defensa i la protecció dels ciutadans considerem oportú fer una aposta per a la regulació de la prostitució legalitzant-la per a garantir els drets de les persones que l'exerceixen voluntàriament i per tenir mecanismes de control aquells supòsits en que les persones es veuen obligades a exercir-la sota condicions d'explotació així com els casos de prostitució infantil.

El dret a un habitatge digne és quelcom fonamental a garantir per part de l'estat del benestar. En el context de lliure mercat, cal millorar el parc d'habitatge públic i les condicions del mercat de lloguer. No veiem com una solució la regulació del mercat i el control de preus: més transparència en els preus de mercat i més incentius ens semblen les mesures més adients.

Vinculem a la defensa d'un model d'estat aconfessional a la lluita contra qualsevol pràctica religiosa o d'altra naturalesa que denigri la condició humana i atempti contra els drets humans. Defensem una representació paritària a tots els espais i l'apoderament dels ciutadans amb l'avançament del vot als 16 anys com a instrument i aposta clara del dret a participar de la vida pública. Ens mostrem en desacord amb el control migratori actual i denunciem el fracàs en l'acollida i integració de les persones refugiades.

Catalunya ha de ser un dels referents globals en la defensa i la garantia dels drets humans, sense oblidar el dret a l'autodeterminació, i en polítiques de desenvolupament i cooperació internacional. Estem a favor de la configuració d'un exèrcit per a la República Catalana, adaptat a les necessitats en matèria de defensa, membre de l'OTAN i d'una futurible Unió Europea de Defensa. Constatem la necessitat de tornar a posar la radicalitat democràtica al cor del projecte europeu, a través d'una reforma institucional profunda que inclogui el concepte jurídic d'ampliació interna. Volem que Catalunya esdevingui líder polític a la seva regió més propera: la Mediterrània i l'Europa Meridional.

És així com la Joventut Nacionalista de Catalunya imagina el model de país i de societat que vol, fruit de les reflexions i debats que han tingut lloc a la Primera Convenció Ideològica.

Vic, 13 de maig de 2018

Manifest ideològic aprovat a la convenció ideològica de Vic (2018)