Programa electoral 14F


Capçalera Programa Electoral

Els joves són un dels col·lectius més afectats per les dificultats estructurals del context heretat i que ara es troba en una situació de vulnerabilitat major amb la crisi econòmica i social derivada de la COVID-19. La gran majoria dels joves catalans i catalanes actuals han conviscut en la seva infància i adolescència en un context de vulnerabilitat econòmica, primer amb la crisi financera de 2008 i actualment per la crisi derivada de la pandèmia aquest 2020.

Segons l’anàlisi de l’Observatori de la Joventut de l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), la joventut és el col·lectiu social amb més dificultats econòmiques derivades de la pandèmia. En conseqüència, el procés de precarització ha multiplicat les desigualtats ja existents i genera formes de marginalitat i d'exclusió encara més severes. La precarietat laboral ha transcendit els seus propis límits i cal analitzar-la com un element holístic que afecta diferents esferes de la vida de les persones.

No tenim cap dubte que la joventut de Catalunya té la capacitat i la resiliència suficient per superar situacions adverses, però el context que carrega una generació de joves d’aquest país, sumat a les conseqüències d’una nova crisi, pot condemnar el seu futur. La pandèmia del coronavirus està afectant directament a aspectes tan importants com la salut mental i la construcció de la seva carrera professional, i això no es pot permetre.

No obstant, les conseqüències per a aquests col·lectius impliquen des de problemes d’emancipació fins a dificultats per trobar oportunitats laborals amb un sou i condicions dignes. Això significa que el gran repte d’aquest col·lectiu social és aconseguir la plena realització completa com a ciutadans lliures. Un repte que a més ha de conviure amb la repressió i la censura política davant el dèficit democràtic espanyol que impedeix i nega les aspiracions nacionals de la majoria de catalans.

La joventut catalana ha de poder creure en un futur de progrés i en el desenvolupament del seu projecte de vida, i per fer-ho caldrà que la societat catalana entomi amb responsabilitat, rigor i mirada llarga moltes mesures de recuperació econòmica, emancipació nacional i defensa del benestar social. Resulta, doncs, fonamental situar les persones joves en el centre de les polítiques públiques per tal de generar sinergies que afavoreixin el desenvolupament dels seus projectes de vida, des d’una mirada interseccional. I, també, és necessari que des de les institucions públiques del nostre país es posicionin les polítiques de joventut en un lloc preeminent que asseguri la transversalitat i l’impuls de les iniciatives en favor d’aquest col·lectiu i que es coordini amb la resta d'organismes públics que l’afecten, valorant el sentit estratègic a l'hora d'articular el seu disseny i debat parlamentari.

Des de Junts per Catalunya apostem per la joventut perquè són el futur del país, pel benestar i pel progrés de tots els ciutadans, que seran la garantia i el valor de la llibertat del poble de Catalunya.

Judith Toronjo i Nofuentes

Secretària general de la JNC

Veure el programa complet


Capçalera Programa Electoral