Transparència


Des de la JNC apostem fermament per la transparència com una pràctica bàsica del nostre dia a dia. L'exercici de publicar la informació de l'Organització no és només una obligació sinó que és la nostra voluntat i eina per aconseguir que el sistema democràtic sigui més fort i generi més confiança.

Promovem la transparència com un exercici de confiança amb la ciutadania per enfortir la imatge de les institucions i millorar-ne la relació, la participació i la implicació. La transparència és una peça més de les que aquesta organització posa en marxa per fomentar la prevenció de la corrupció.

Clicant als següents enllaços, podeu trobar les liquidacions dels últims pressupostos de l'organització: